توضیحات

مهره ماسوره upvc چیست؟

امروز در این مقاله قصد داریم مهره ماسوره یو پی وی سی و کاربرد آن را بررسی کنیم. برای اینکه مهره ماسوره upvc و کاربرد آن به طور کامل مشخص شود؛ باید دانست که از این مهره در خطوط لوله کشی استفاده می شود. در واقع مهره ماسوره upvc یکی از اتصالات کاربردی در لوله کشی است. مهم ترین کاربرد مهره ماسوره upvc این است که در خطوط لوله کشی برای متصل کردن دو واحد جداگانه از سیستم لوله کشی از آن استفاده می شود. این دو واحد جداگانه در واقع از بخش نر و بخش ماده ساخته شده اند. مهره ماسوره upvc به دلیل داشتن کاربرد فراوان در خطوط لوله کشی در انواع مختلف طراحی و تولید می شود. از جمله انواع مختلف مهره ماسوره یو پی وی سی می توان موارد زیر را نام برد؛ مهره ماسوره چسبی، مهره ماسوره یکسر، مهره ماسوره دوسر، مهره ماسوره یک سر مغزی و مهره ماسوره یکسر فلزی .

همه این مهره های ماسوره برای ایجاد پیوند بین دو واحد جداگانه از سیستم به کار می روند. دو قطعه نر و ماده هر یک به طور جداگانه، روی یک لوله و یا اینکه روی اتصالات دیگر لوله کشی قرار می گیرند. در ادامه برای اینکه بین اتصالات پیوند ایجاد شود؛ دو قطعه نر و ماده را به هم نزدیک می کنیم. مهره ماسوره upvc که به عنوان یک رابط مورد استفاده قرار می گیرد را می بندیم. با این کار اتصال مورد نظر بین سیستم های لوله کشی ایجاد می شود.

مهره ماسوره upvc

کاربرد

به دلیل وجود ویژگی های ممتاز، از این مهره در خطوط لوله کشی مختلف استفاده می شود. از جمله این موارد می توان به خطوط لوله کشی های زیر اشاره کرد؛ تصفیه خانه استخرها، تصفیه خانه مربوط به شبکه فاضلاب، لوله کشی مربوط به آکواریوم، لوله کشی مربوط به استخر ماهی، خطوط لوله کشی مرتبط با انتقال و حمل مواد مختلف شیمیایی و مواد اسیدی، لوله کشی مربوط به سیستم های خنک کننده، تمامی خطوط لوله کشی مربوط به انتقال آب که دمای آن از پنجاه درجه کمتر است.