آدرس دفتر مرکزی: تهران، چهارراه گلوبندک، خیابان ۱۵ خرداد غربی، کوچه اکبرنژاد، بن بست صفایی، پلاک۴، واحد۹

تلفن: ۵۵۱۵۱۶۸۳-۰۲۱

تلفن: ۵۵۶۹۰۶۹۶-۰۲۱

تلفن: ۵۵٨۰۱۰۵۴-۰۲۱

تلفن: ۵۵۱۶۵۵۶۰-۰۲۱

فکس: ۵۵۸۹۸۰۴۸-۰۲۱

تلفن فروشگاه بازار آهن: ۶۶۶٧۵۱۰۵-۰۲۱

تلفن فروشگاه بازار آهن: ۶۶۶٧۵۱۰۶-۰۲۱

تلفن فروشگاه بازار آهن: ۶۶۶٧۵۱۰٧-۰۲۱